Rozhovor s pacientem o chronickém onemocnění ledvin, příznacích, možnostech léčby a nízkobílkovinné dietě.