Informační ledvina

Nalaďte se
Chronické onemocnění ledvin

Chronické onemocnění ledvin vzniká poškozením ledvin jakýmkoliv onemocněním, které naruší jejich správnou funkci. Častou příčinou jsou záněty glomerulů - cévních klubíček (glomerulonefritidy) a ledvinných kalichů (pyelonefritidy), chronicky zvýšený krevní tlak (hypertenze) nebo cukrovka (diabetes mellitus).

Při chronické ledvinné nedostatečnosti je typická postupná ztráta funkce ledvin v důsledku ledvinného onemocnění nebo poškození ledvin při jiném onemocnění. Rychlost zhoršování funkce ledvin je závislá na povaze vyvolávající nemoci. Finální stádium selhání ledvin se tak může rozvíjet i několik let, nebo jen několik měsíců.

Anatomie ledvin a močového systému

V lidském těle se nacházejí dvě ledviny, které jsou součástí močového systému. Ledviny mají fazolovitý tvar, každá má přibližně velikost lidské pěsti a váží asi 160 gramů.

Anatomie ledvin a močového systému

Krev vtéká do ledviny skrze renální tepnu a odtéká renální žílou. V ledvinné kůře je přibližně jeden milion nefronů (základní stavební a funkční jednotky ledviny). V nefronech dochází k filtraci krve a vzniká zde moč. Moč sbíhá do ledvinové pánvičky skrze kanálky, které se spojují do sběrných kanálků. Sběrné kanálky jsou umístěny ve dřeni ledvin. Moč pak odtéká skrze močovody do močového měchýře.

DIETA při chronickém onemocnění ledvin