Informační ledvina

Nalaďte se
Chronické onemocnění ledvin

Chronické onemocnění ledvin vzniká poškozením ledvin jakýmkoliv onemocněním, které naruší jejich správnou funkci. Častou příčinou jsou záněty glomerulů - cévních klubíček (glomerulonefritidy) a ledvinných kalichů (pyelonefritidy), chronicky zvýšený krevní tlak (hypertenze) nebo cukrovka (diabetes mellitus).

Při chronické ledvinné nedostatečnosti je typická postupná ztráta funkce ledvin v důsledku ledvinného onemocnění nebo poškození ledvin při jiném onemocnění. Rychlost zhoršování funkce ledvin je závislá na povaze vyvolávající nemoci. Finální stádium selhání ledvin se tak může rozvíjet i několik let, nebo jen několik měsíců.

Co je chronické onemocnění ledvin?

Chronické onemocnění ledvin vzniká poškozením ledvin jakýmkoliv onemocněním, které naruší jejich správnou funkci. Častou příčinou jsou záněty glomerulů – cévních klubíček (glomerulonefritidy) a ledvinných kalichů (pyelonefritidy), chronicky zvýšený krevní tlak (hypertenze) nebo cukrovka (diabetes mellitus).

Při chronické ledvinné nedostatečnosti je typická postupná ztráta funkce ledvin v důsledku ledvinného onemocnění nebo poškození ledvin při jiném onemocnění. Rychlost zhoršování funkce ledvin je závislá na povaze vyvolávající nemoci. Finální stádium selhání ledvin se tak může rozvíjet i několik let, nebo jen několik měsíců.

Obecně platí, že funkční jednotky ledvin – nefrony, nejsou schopny obnovy. Jsou tedy buď aktivní, nebo zcela nefunkční. Nicméně díky velkému počtu nefronů mají ledviny poměrně vysokou funkční rezervu. Tělo se tak dokáže vypořádat se ztrátou jedné ledviny i se značnou akumulací odpadních látek.

Stádia chronického onemocnění ledvin

Podle stupně snížení glomerulární filtrace (GFR) rozdělujeme chronické onemocnění ledvin do pěti stupňů (dle doporučených postupů NKF-KDOQI [1]). Stádium 1 (GFR < 90 ml/min/1,73 m2) je nejčasnější, zatímco stádium 5 (GFR < 15 ml/min/1,73 m2) představuje pokročilé selhání ledvin. Toto stádium se také nazývá terminální selhání funkce ledvin (end-stage kidney disease – ESKD nebo end-stage renal disease -ESRD). V tomto případě je funkční méně než 15% ledvinné tkáně a pro přežití je nutné zahájit dialýzu.

Stádia chronického onemocnění ledvin dle NKF-KDOQI[1]

[1] KDOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification and Stratification. Am J Kidney Dis 2002; 39 (Suppl 1): 1-222. http://www.kidney.org/professionals/KDOQI/guidelines_ckd/p4_class_g1.htm (datum poslední návštěvy 30.03.2010)

DIETA při chronickém onemocnění ledvin