Informační ledvina

Nalaďte se
Chronické onemocnění ledvin

Chronické onemocnění ledvin vzniká poškozením ledvin jakýmkoliv onemocněním, které naruší jejich správnou funkci. Častou příčinou jsou záněty glomerulů - cévních klubíček (glomerulonefritidy) a ledvinných kalichů (pyelonefritidy), chronicky zvýšený krevní tlak (hypertenze) nebo cukrovka (diabetes mellitus).

Při chronické ledvinné nedostatečnosti je typická postupná ztráta funkce ledvin v důsledku ledvinného onemocnění nebo poškození ledvin při jiném onemocnění. Rychlost zhoršování funkce ledvin je závislá na povaze vyvolávající nemoci. Finální stádium selhání ledvin se tak může rozvíjet i několik let, nebo jen několik měsíců.

Co znamená renální funkce? Co to je GFR?

Zdravotnický personál může při popisu funkce vašich ledvin hovořit o renální funkci. Pokud máte zdravé obě ledviny, vaše renální funkce je 100%. To je více, než skutečně potřebujete. Někteří lidé se narodí jen s jednou ledvinou a i tak jsou schopni žít normální život. Mnoho lidí daruje ledvinu k transplantaci členu rodiny nebo příteli a mají i nadále relativně normální funkci ledvin. Malé úbytky funkce ledvin nemusí nutně působit problémy.

Nicméně mnoho lidí se sníženou funkcí ledvin mají chorobu ledvin, která se zhoršuje v průběhu času. Vážné zdravotní problémy se objevují, když se funkce ledvin sníží pod 25%. Pokud klesne pod 15-10%, neobejde se pacient bez náhrady ledvin – dialýzy nebo transplantace.

Obvykle používaným měřítkem funkce ledvin je glomerulární filtrace (GFR). GFR vyjadřuje, kolik mililitrů krve jsou ledviny schopny přefiltrovat za jednu minutu. Fyziologická hodnota je 90 ml/min nebo více. Často se lze setkat s hodnotami GFR v jednotkách ml/min/1,73 m2. Technicky vzato je GFR vyjádřena ve vztahu k povrchu těla, který průměrně činí 1,73 m2. Pokud je vaše GFR příliš nízké, vaše ledviny nemusí být schopny odstranit dostatek odpadních látek a nadbytečnou vodu z krve. GFR je možno měřit množstvím kreatininu krvi. Kreatinin je odpadní látka, tvořená při fyziologickém odbourávání svalových buněk, hladina koreluje s funkcí ledvin.

Obr: Koncentrace kreatininu v krevním séru začne v průběhu choroby narůstat se zpožděním – až při snížení funkce ledvin (GFR) pod 50 %.

GFR je používáno pro určení stádia chronického onemocnění ledvin.

DIETA při chronickém onemocnění ledvin