Informační ledvina

Nalaďte se
Chronické onemocnění ledvin

Chronické onemocnění ledvin vzniká poškozením ledvin jakýmkoliv onemocněním, které naruší jejich správnou funkci. Častou příčinou jsou záněty glomerulů - cévních klubíček (glomerulonefritidy) a ledvinných kalichů (pyelonefritidy), chronicky zvýšený krevní tlak (hypertenze) nebo cukrovka (diabetes mellitus).

Při chronické ledvinné nedostatečnosti je typická postupná ztráta funkce ledvin v důsledku ledvinného onemocnění nebo poškození ledvin při jiném onemocnění. Rychlost zhoršování funkce ledvin je závislá na povaze vyvolávající nemoci. Finální stádium selhání ledvin se tak může rozvíjet i několik let, nebo jen několik měsíců.

Diagnóza onemocnění ledvin: Jak můj lékař rozpozná onemocnění ledvin?

Člověk s onemocněním ledvin nemusí jevit žádné příznaky choroby, nicméně i tak může lékař nemoc rozpoznat díky běžným rozborům krve a moči. Tyto rozbory jsou jediným způsobem, jak rozpoznat chronické onemocnění ledvin (CKD).

Americká organizace pro onemocnění ledvin (The National Kidney Foundation) doporučuje pro stanovení rizika onemocnění ledvin tři jednoduché testy [1]:

  • Měření krevního tlaku
  • Kontrola moči na přítomnost celkového množství bílkoviny nebo albuminu
    Zdravé ledviny obvykle vylučují močí jen velmi malé množství bílkovin. Poškozené ledviny mohou mít sníženou schopnost odlišit krevní bílkovinu od odpadních látek. Proto je přítomnost albuminu (jedné z krevních bílkovin) v moči ukazatelem poškození ledvin. Malé množství albuminu v moči (od 30 do 300 mg albuminu v moči nasbírané za 24 hodin) je označováno jako mikroalbuminurie. Znamená to, že došlo k nějakému poškození ledvin. Se zhoršováním funkce ledvin množství albuminu a dalších bílkovin v moči stoupá (více než 300 mg albuminu v moči za 24 hodin). Tento stav označujeme jako proteinurii.
  • Určení glomerulární filtrace (GFR) na základě koncentrace sérového kreatininu
    Glomerulární filtrace (GFR) je měřítkem funkce ledvin. Pokud je vaše GFR příliš nízké, může to znamenat, že ledviny nejsou schopny vylučovat dostatek odpadních látek a přebytečnou vodu z vaší krve. GFR může být určeno rutinním měřením koncentrace kreatininu v krvi. Kreatinin je odpadní produkt ze zanikajících svalových buněk. Množství kreatininu koreluje s funkcí ledvin.

V laboratoři vaši krev otestují, aby zjistili jaké množství (kolik miligramů) kreatininu je v jednom litru krve (mg/dl). Koncentrace kreatininu v krvi se mohou lišit, každá laboratoř má svá rozmezí pro hodnocení normální koncentrace. Fyziologické rozmezí hladiny kreatininu se pohybuje mezi 70–110 μmol/l pro muže a 60–100 μmol/l pro ženy.
Pokud je váš kreatinin jen mírně zvýšen nad tuto úroveň, tak se pravděpodobně nebudete cítit nemocní, ale toto zvýšení ukazuje, že vaše ledviny nepracují na plný výkon.

Sérové koncentrace kreatininu jsou proměnlivé a mohou být ovlivněny různými parametry (např. dietou). Za účelem přesnějšího určení funkce ledvin existují vzorce pro výpočet GFR. Tyto vzorce počítají s pacientovými koncentracemi kreatininu, váhou, věkem, pohlavím a rasou.

Diagnostika onemocnění způsobujícího CKD

Pokud bude u Vás rozpoznáno chronické onemocnění ledvin, váš lékař bude hledat chorobu, která k CKD vedla. Toto je důležité, protože léčba příčiny může pomoci zpomalit postup chronického onemocnění ledvin. Existuje mnoho různých technik a postupů, které mohou být použity – například zobrazovací techniky (ultrazvuk, počítačová tomografie (CT)) a několik různých druhů vyšetření krve. V některých případech může být nutné provést biopsii, tedy vyjmout malý kousek tkáně ledviny pro vyšetření pod mikroskopem.

[1] KDOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification and Stratification. Am J Kidney Dis 2002; 39 (Suppl 1): 1-222. http://www.kidney.org/professionals/KDOQI/guidelines_ckd/p4_class_g1.htm (datum poslední návštěvy 30.03.2010)

DIETA při chronickém onemocnění ledvin