Informační ledvina

Nalaďte se
Chronické onemocnění ledvin

Chronické onemocnění ledvin vzniká poškozením ledvin jakýmkoliv onemocněním, které naruší jejich správnou funkci. Častou příčinou jsou záněty glomerulů - cévních klubíček (glomerulonefritidy) a ledvinných kalichů (pyelonefritidy), chronicky zvýšený krevní tlak (hypertenze) nebo cukrovka (diabetes mellitus).

Při chronické ledvinné nedostatečnosti je typická postupná ztráta funkce ledvin v důsledku ledvinného onemocnění nebo poškození ledvin při jiném onemocnění. Rychlost zhoršování funkce ledvin je závislá na povaze vyvolávající nemoci. Finální stádium selhání ledvin se tak může rozvíjet i několik let, nebo jen několik měsíců.

Glomerulonefritida může způsobovat chronické onemocnění ledvin (CKD)

Glomerulonefritida je onemocnění ledvin, u kterého se zanítí a zjizví ledvinová cévní klubíčka – glomeruly, což způsobuje pomalou ztrátu jejich schopnosti odstraňovat odpadní látky a nadbytečnou vodu z krve. Tato kategorie v sobě zahrnuje více typů onemocnění ledvin. Glomerulonefritida může vést ke chronickému onemocnění ledvin.

Přítomnost bílkovin a/nebo krve v moči je často prvním příznakem glomerulonefritidy. Vysoké hladiny bílkovin mohou pomalu zhoršovat funkci ledvin. Léčba se zaměřuje na zpomalení průběhu nemoci a prevenci možných komplikací.

Váš lékař ve spolupráci s vámi stanoví přiměřený plán léčby, který může zahrnovat přísnou kontrolu krevního tlaku a úpravu diety, nebo i dialýzu.

DIETA při chronickém onemocnění ledvin