Informační ledvina

Nalaďte se
Chronické onemocnění ledvin

Chronické onemocnění ledvin vzniká poškozením ledvin jakýmkoliv onemocněním, které naruší jejich správnou funkci. Častou příčinou jsou záněty glomerulů - cévních klubíček (glomerulonefritidy) a ledvinných kalichů (pyelonefritidy), chronicky zvýšený krevní tlak (hypertenze) nebo cukrovka (diabetes mellitus).

Při chronické ledvinné nedostatečnosti je typická postupná ztráta funkce ledvin v důsledku ledvinného onemocnění nebo poškození ledvin při jiném onemocnění. Rychlost zhoršování funkce ledvin je závislá na povaze vyvolávající nemoci. Finální stádium selhání ledvin se tak může rozvíjet i několik let, nebo jen několik měsíců.

Jak ledviny fungují? Co to je nefron?

Každá ledvina obsahuje přibližně jeden milion funkčních jednotek zvaných nefrony. Každý nefron se skládá z glomerulu, což je klubko malých krevních cév (glomerulární kapiláry) obklopené pouzdrem (Bowmanovo pouzdro). Nefrony jsou umístěny v kůře ledvin.

Průtok krve ledvinami je velmi vysoký proto, aby se všechny nastřádané odpadní látky vyloučily z těla. Každou minutu projde ledvinami přibližně 1 litr krve, což znamená, že za den profiltrují zhruba 1,500 litrů krve. Krev se do ledvin dostává větvemi renální tepny, které se dělí na mnoho malých krevních cév. Nakonec krev prochází glomerulárními kapilárami.

Glomerulární kapiláry fungují jako filtr. Díky tlaku, který vyvíjí krev protékající kapilárami, jsou látky jako voda, soli, sacharidy a odpadní látky vytlačovány do prostoru Bowmanova pouzdra. Tato směs se nazývá primární moč. Primární moč prochází dále přes tubulus, který je obklopený sítí krevních cév. Při průchodu tubulem je většina komponent primární moči zpět absorbována v závislosti na potřebách těla. Z přibližně 150 litrů primární moči vyfiltrované skrze glomerulární kapiláry je během dne vyloučeno pouze 1 nebo 2 litry moči.

Moč, která zůstala v tubulu, je shromažďována sběrným kanálkem a přepravena do ledvinných kalichů. Odtud se moč dostává do ledvinné pánvičky a pokračuje močovodem do močového měchýře, kde se skladuje. Močovou trubicí je moč vylučována ven z těla.

DIETA při chronickém onemocnění ledvin