Informační ledvina

Nalaďte se
Chronické onemocnění ledvin

Chronické onemocnění ledvin vzniká poškozením ledvin jakýmkoliv onemocněním, které naruší jejich správnou funkci. Častou příčinou jsou záněty glomerulů - cévních klubíček (glomerulonefritidy) a ledvinných kalichů (pyelonefritidy), chronicky zvýšený krevní tlak (hypertenze) nebo cukrovka (diabetes mellitus).

Při chronické ledvinné nedostatečnosti je typická postupná ztráta funkce ledvin v důsledku ledvinného onemocnění nebo poškození ledvin při jiném onemocnění. Rychlost zhoršování funkce ledvin je závislá na povaze vyvolávající nemoci. Finální stádium selhání ledvin se tak může rozvíjet i několik let, nebo jen několik měsíců.

Polycystická choroba ledvin – příklad dědičných a vrozených onemocnění ledvin

Některé choroby ledvin jsou zapříčiněny dědičnými faktory. Například polycystická choroba ledvin (PKD) je geneticky podmíněné onemocnění, u kterého vzniká v ledvině mnoho cyst. Cysty mohou pomalu nahrazovat velkou část tkáně ledvin, což vede ke snížení funkce ledvin a následně k jejich selhání.

Některé problémy s ledvinami mohou začít ještě před narozením, jako například vzácná, geneticky podmíněná polycystická choroba ledvin, při které dochází k defektnímu vývoji nefronů (základní funkční jednotka ledvin). Příznaky dětské choroby ledvin se mohou lišit. Dítě může neobvykle pomalu růst, může často zvracet nebo může trpět bolestí zad nebo boků. Některá onemocnění ledvin o sobě nemusí dávat vědět po měsíce až roky.

Pokud má vaše dítě nemocné ledviny, měl by to váš dětský lékař odhalit během pravidelné preventivní prohlídky. Dbejte na to, aby vaše dítě navštěvovalo lékaře pravidelně. První příznak choroby ledvin může být vysoký krevní tlak, nízký počet červených krvinek (anémie), nebo také bílkovina či krev v moči. Pokud lékař objeví některý ze jmenovaných problémů, může ordinovat další vyšetření včetně dalších rozboru krve, moči a zobrazovací vyšetření. V některých případech může být nutné provést biopsii – odebrání malého kousku tkáně ledviny za účelem vyšetření pod mikroskopem.

Některá dědičná onemocnění ledvin mohou zůstat neobjevena až do dospělosti. Nejčastější forma PKD byla dříve nazývána „adultní PKD„, protože příznaky vysokého krevního tlaku a selhání ledvin se většinou objeví až ve věku dvaceti nebo třiceti let. S pokrokem v technologii zobrazovacích metod získali lékaři nástroj, jak diagnostikovat cysty u dětí a adolescentů před tím, než se projeví první příznaky.

DIETA při chronickém onemocnění ledvin