Informační ledvina

Nalaďte se
Chronické onemocnění ledvin

Chronické onemocnění ledvin vzniká poškozením ledvin jakýmkoliv onemocněním, které naruší jejich správnou funkci. Častou příčinou jsou záněty glomerulů - cévních klubíček (glomerulonefritidy) a ledvinných kalichů (pyelonefritidy), chronicky zvýšený krevní tlak (hypertenze) nebo cukrovka (diabetes mellitus).

Při chronické ledvinné nedostatečnosti je typická postupná ztráta funkce ledvin v důsledku ledvinného onemocnění nebo poškození ledvin při jiném onemocnění. Rychlost zhoršování funkce ledvin je závislá na povaze vyvolávající nemoci. Finální stádium selhání ledvin se tak může rozvíjet i několik let, nebo jen několik měsíců.

Příčiny a rizikové faktory u chronického onemocnění ledvin (CKD)

Většina onemocnění ledvin poškozuje nefrony a způsobuje ztrátu jejich filtrační schopnosti. K poškození nefronů může dojít někdy velice rychle, například v důsledku vnějšího poranění nebo otravy. Většina chorob postihujících ledviny však ničí nefrony pomalu a bez výrazných projevů (chronické onemocnění ledvin). Poškození tak může být patrné až v horizontu několika let. Většina onemocnění ledvin zasahuje obě ledviny zároveň.

Nejčastější příčiny (nebo rizikové faktory) chronického onemocnění ledvin jsou:

  • cukrovka (diabetes mellitus)
  • vysoký krevní tlak (hypertenze)
  • záněty glomerulů (glomerulonefritidy) nebo ledvinných pánviček (pyelonefritida),
  • dědičné nemoci, jako například nemoc polycystických ledvin

Pokud se ve vaší rodině vyskytly nějaké problémy s ledvinami, máte i vy zvýšené riziko pro toto onemocnění a je potřeba, abyste věnoval/a zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu a informoval/a se u svého lékaře o možnostech prevence.

DIETA při chronickém onemocnění ledvin