Cykler

Cycler je přístroj, který při peritoneální dialýze napouští a vypouští dialyzační kapalinu do nebo z břišní dutiny. Používá se při automatické peritoneální dialýze (APD).

Zpět

Ž

© 2015 Dieta při chronickém onemocnění ledvin