Informační ledvina

Nalaďte se
Dietní opatření

Trpíte-li chronickým onemocněním ledvin (CKD), dodržování správných dietních opatření je nezbytnou součástí léčebného plánu. V závislosti na závažnosti vašeho onemocnění se může doporučená dieta postupně měnit. Zejména v pokročilejším stádiu nemoci, kdy vaše glomerulární filtrace (GFR) dále klesá, musí být množství bílkovin, kalorií a dalších živin (například minerálů a vitamínů) ve vaší stravě upraveno tak, aby vyhovovalo měnícím se potřebám vašeho těla.

Predialýza a výživa (nízkobílkovinná dieta)

Výživa je důležitou součástí léčby chronického onemocnění ledvin. Obecně je pro predialyzační fázi doporučována tzv. „ledvinová dieta“ s následujícími pravidly:

 • nízký příjem bílkovin
 • dostatek kalorií
 • nízký příjem kuchyňské soli (sodíku)
 • nízký příjem fosfátů
 • nízký příjem draslíku
 • různý příjem vápníku (v závislosti na individuálních potřebách)
 • dostatečný, ale ne příliš velký objem tekutin

Příjem bílkovin a energie u predialýzy

Vysoké množství bílkovin poškozuje v ledvinách nefrony a tím urychluje postup chronického onemocnění ledvin. Z tohoto důvodu by měl být příjem bílkovin omezen alespoň na doporučené množství 0,7 – 0,8g/kg ideální tělesné hmotnosti/den. V případě, že GFR klesne pod hodnotu 60 až 50 ml/min (stádia 3 až 5), doporučuje se větší omezení příjmu bílkovin. Pro prevenci podvýživy z nedostatku bílkovin, jsou často tyto diety doplňovány o ketokyseliny/aminokyseliny.

Poznámka: Při jakémkoliv omezení bílkovin je důležité, aby byla v dostatečném množství přijímána energie a další základní živiny (například minerály a vitamíny).

Podívejte se na rozhovor s nutriční terapeutkou Mgr. Miroslavou Matějkovu. Hlavním tématem jsou právě bílkoviny a nízkobílkovinná dieta:

Ostatní složky potravin

Měli byste snížit příjem kuchyňské soli, protože obsahuje sodík. Ten zadržuje vodu v těle a tím zvyšuje krevní tlak, což je také spojeno s vyšším vylučováním bílkovin. Oboje může poškozovat ledviny.

Také byste měli omezit příjem fosfátů, protože jejich vysoká hladina může způsobovat svědění a vést ke ztrátám vápníku z kostí. Jelikož mnoho potravin bohatých na bílkoviny obsahuje také nadbytek fosfátů, dieta s omezeným příjmem bílkovin pomáhá snižovat také právě příjem fosfátů.

Je vhodné omezit i příjem draslíku, protože vysoká hladina draslíku v krvi může způsobovat nevolnosti a nepravidelnou srdeční akci. Kromě sníženého vylučování draslíku ledvinami zde figuruje několik dalších faktorů, které mohou přispívat ke zvyšování hladiny draslíku v krvi.

Zejména v časných stádiích chronického onemocnění ledvin chybí mnoha pacientům vápník. Spolu s vysokou hladinou fosfátů může přispět k rozvoji onemocnění kostí (renální osteodystrofie). To znamená, že kosti se mohou stát křehké a bolestivé.

V časných stádiích chronického onemocnění ledvin (stádium 1-4) nemusíte omezovat příjem tekutin za podmínky, že vylučování moči je v normě. Nicméně váš příjem tekutin by neměl být vyšší než 2,5 l denně. Pokud se funkce ledvin zhorší (stádium 5) a všimnete si otoků v oblasti kotníků a nohou nebo přibývání na váze, musíte výrazně omezit příjem tekutin.

Podívejte se na rozhovor s nutriční terapeutkou Mgr. Miroslavou Matějkovu. Sami uvidíte, že nízkobílkovinná dieta není pouze o bílkovinách.

Jak dodržovat ledvinovou dietu v každodenním životě

Protože při přechodu na ledvinovou dietu musíte mít pod kontrolou více složek potravy, je doporučeno nechat se vyškolit specializovaným dietologem. Zeptejte se svého lékaře na vaše individuální výživová doporučení a na pokyny od dietologa.

Zdroje:

 1. Jehle PM, Rehm K, Jentzsch M: Was soll die kranke Niere essen? Grundlagen der Ernährung bei Niereninsuffizienz. CME 2009; 6(11): 7-14.
 2. Fouque D: Should we still prescribe a reduction in protein intake for CKD patients? Am J Nephrol 2006; 26(Suppl 1): 7-9.
 3. Nutritional therapy in patients with chronic kidney disease: protein-restricted diets supplemented with keto/amino acids. Consensus statement from the international advisory board meeting 2006. Am J Nephrol 2006; 26(Suppl 1): 25-27.
 4. Cano N, Fiaccadori E, Tesinsky P et al.: ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Adult Renal Failure. Clin Nutr 2006; 25: 295–310.

DIETA při chronickém onemocnění ledvin