Informační ledvina

Nalaďte se
Dietní opatření

Trpíte-li chronickým onemocněním ledvin (CKD), dodržování správných dietních opatření je nezbytnou součástí léčebného plánu. V závislosti na závažnosti vašeho onemocnění se může doporučená dieta postupně měnit. Zejména v pokročilejším stádiu nemoci, kdy vaše glomerulární filtrace (GFR) dále klesá, musí být množství bílkovin, kalorií a dalších živin (například minerálů a vitamínů) ve vaší stravě upraveno tak, aby vyhovovalo měnícím se potřebám vašeho těla.

Sledování stavu výživy u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Stav výživy pacienta s chronickým onemocněním ledvin by měl být pravidelně kontrolován. Důležité je to zejména v pozdějších fázích chronického onemocnění (v predialyzační fázi 4-5 a při dialýze), kdy se riziko bílkovinové a energetické podvýživy a tekutinového přetížení zvyšuje.

Nástroje pro sledování stavu výživy

Sami můžete sledovat například svoji tělesnou hmotnost a tzv. body mass index (BMI). Nicméně výpovědní hodnota o stavu výživy je u těchto ukazatelů omezená, protože neposkytují informace o složení vašich tělesných tkání. Například pokud zadržujete v těle nadbytek tekutin, vaše tělesná hmotnost a BMI se zvýší, ale zároveň můžete trpět podvýživou a úbytkem svalové hmoty. Proto jsou tělesná hmotnost a BMI jen základní, snadno proveditelná měření, které poskytují přibližný náhled na stav výživy. Při dialýze je denní vážení nezbytné pro monitorování množství tekutin ve vašem těle.

Pravidelná kontrola tělesné hmotnosti vypovídá o stavu výživy a může pomoci odhalit přetížení tekutinami.

Chcete-li získat přesnější informace o tom, jak jste na tom s výživou, váš lékař může provést některá další měření:

  • Subjektivní globální hodnocení (SGA): Toto hodnocení obsahuje dotazník a několik klinických zkoušek. Výsledkem může být A (dobře živený), B (mírně podvyživený) nebo C (těžce podvyživený).
  • Antropometrie: Antropometrické screeningové metody pro posouzení tuku a svalové hmoty zahrnují měření tloušťky čtyř kožních řas, měření středního obvodu paže a měření středního obvodu svalstva paže.
  • Normalizovaný proteinový ekvivalent vyloučeného dusíku (nPNA): Měří rovnováhu mezi příjmem a výdejem dusíku (dusíkovou bilanci) a poskytuje informaci o příjmu bílkovin v potravě.
  • Laboratorní hodnoty jako je koncentrace krevních bílkovin albuminu, prealbuminu nebo cholesterolu v krvi, které poskytují informace o obsahu bílkovin a tuků ve vašem těle.
  • Technické vyšetřování jako bioimpedance (BIA) nebo duální rentgenová absorpciometrie (DEXA), které poskytují přesné informace o složení vašeho těla (množství tuku, kostí, svalů, vody).


Zdroje:

  • Fouque D, Vennegoor M, ter Wee P et al.: EBPG Guideline on Nutrition. Nephrol Dial Transplant 2007; 22 (Suppl 2): ii45–ii87 
http://ndt.oxfordjournals.org/cgi/content/full/22/suppl_2/ii45 (last visited 20.04.2010)

DIETA při chronickém onemocnění ledvin