Informační ledvina

Nalaďte se
Dietní opatření

Trpíte-li chronickým onemocněním ledvin (CKD), dodržování správných dietních opatření je nezbytnou součástí léčebného plánu. V závislosti na závažnosti vašeho onemocnění se může doporučená dieta postupně měnit. Zejména v pokročilejším stádiu nemoci, kdy vaše glomerulární filtrace (GFR) dále klesá, musí být množství bílkovin, kalorií a dalších živin (například minerálů a vitamínů) ve vaší stravě upraveno tak, aby vyhovovalo měnícím se potřebám vašeho těla.

Výživa a hemodialýza

Výživa hraje při léčbě dialýzou důležitou roli. I když hemodialýza odstraňuje odpadní látky z krve, je důležité snižovat i množství těchto látek a tekutin, které se nastřádá mezi jednotlivými dialýzami.

Jakmile začnete docházet na dialýzu, budou vám vysvětleny změny, které je potřeba udělat ve vašem způsobu stravování. Například budete muset omezit množství tekutin, které každodenně vypijete. Budete také požádáni, abyste omezili příjem některých minerálních látek (například sodíku, fosfátů a draslíku). Ne všechna zde uvedená doporučení se vás budou týkat. Poraďte se laskavě se svým dietologem nebo lékařem před provedením jakékoli změny ve stravování.

Jedna z hlavních změn ve srovnání s předchozími stádii chronického onemocnění ledvin je potřeba vyššího příjmu bílkovin. Během každé dialýzy se určité množství aminokyselin ztrácí přes filtrační membránu dialyzátoru. Aby nedošlo k podvýživě (malnutrici), je důležité, abyste přijímali dostatečné množství bílkovin.

Mnoho pacientů na hemodialýze trpí bílkovinovou a energetickou podvýživou. Navíc k tomuto stavu přispívají další faktory jako ztráty bílkovin v souvislosti s léčbou, snížená chuť k jídlu v důsledku příznaků chronického onemocnění ledvin a sekundární katabolismus u hemodialýzy. Proto je důležité, abyste přijímali dostatečné množství stravy. Někdy je nutné přidat do jídelníčku doplňky, které poskytují životně důležité složky potravin. Kontaktujte svého lékaře a zkonzultujte se, zda jsou pro vás doplňky obsahující ketokyseliny/aminokyseliny nebo vitamíny vhodné.

Jak dodržovat dietu v každodenním životě

Protože při dodržování správné diety musíte mít pod kontrolou více složek potravy, je doporučeno nechat se vyškolit specializovaným dietologem. Zeptejte se svého lékaře na vaše individuální výživová doporučení a je-li vhodné navštívit dietologa.

Zdroje:

  1. Kuhlmann U, Walb D, Böhler J, Luft FC: Nephrologie. Thieme, 5th edition, 2008.
  2. National Kidney Foundation: NKF K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Nutrition in Chronic Renal Failure. Am J Kidney Dis 2000; 35(Suppl 2): S1-S140.http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/guidelines_commentaries.cfm(last visited 20.04.2010)

DIETA při chronickém onemocnění ledvin