Informační ledvina

Nalaďte se
Dohoda o užívání stránek www.nizkobilkovinnadieta.cz

 1. Užíváním, tzn. vstupem do internetových stránek www.nizkobilkovinnadieta.cz, uzavíráte Dohodu o užívání stránek (dále jen „dohoda“) se společností Fresenius Kabi, a.s. (dále jen Fresenius Kabi), se sídlem Na Strži 1702/65 140 00 Praha 4. Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody nenese Fresenius Kabi odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně škodu v plném rozsahu a výši. Společnost Fresenius Kabi nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.
 2. Obsahem stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem stránek jsou zejména odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona.
 3. Vaše dotazy a připomínky, které vznesete a zadáte prostřednictvím těchto stránek, nejsou s ohledem na charakter stránek považovány za důvěrné a zřizovatel má právo je publikovat a nakládat s nimi podle svého uvážení.
 4. Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem 138/2002 Sb. o regulaci reklamy v platném znění.
 5. Internetové stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost Fresenius Kabi v žádném rozsahu neručí za obsah takovýchto odkazovaných stránek.
 6. Společnost Fresenius Kabi si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám jejich užívání bude vždy připojeno datum změny.
 7. Veškerý obsah stránek, stejně jako design a informační systém, je zaštítěn společností Fresenius Kabi, která jako jediná ručí za správnost a relevanci poskytovaných informací. Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči!
 8. Součástí internetových stránek www.nizkobilkovinnadieta.cz je i Poradna odborníka. Poradna v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči, spíše slouží jako alternativní a nezávazný zdroj informací. Uživatelům se důrazně doporučuje vyhledat vedle použití Poradny i odbornou péči, která je schopna díky bezprostřednímu kontaktu s pacientem mnohem účinněji diagnostikovat a pomoci. Provozovatel těchto internetových stránek upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z použití Poradny.
 9. Dotazy posílané do Poradny slouží také jako informační zdroj pro uživatele se stejnými obtížemi. Z tohoto důvodu si Provozovatel vyhrazuje právo zveřejňovat veškeré dotazy adresované lékařům prostřednictvím Poradny. Provozovatel proto žádá uživatele, aby v dotazech poskytovali jen takové informace, které mohou být veřejné, vyvarovali se zejména informací, které by mohly konkretizovat osobu tazatele. Prosbám o nezveřejnění dotazu nemůže tedy provozovatel internetových stránek vyhovět.
 10. Společnost Fresenius Kabi si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám.
 11. 30.10.2015, Fresenius Kabi

DIETA při chronickém onemocnění ledvin