Glomeruly

Glomerulus je klubko rozvětvených vlásečnic uvnitř každého ledvinového (renálního) tělíska. Dochází v něm k prvním fázím filtrace krve a tvorbě primární moči. Glomerulus je obklopen Bowmannovým váčkem a společně tvoří ledvinové tělísko, tedy první část každého nefronu. Každá ledvina obsahuje asi jeden milión glomerulů.

Zpět

Ž

© 2015 Dieta při chronickém onemocnění ledvin