Přehled možností léčby

Máte-li chronické onemocnění ledvin nabízí se Vám 3 možnosti léčby:

  • Konzervativní léčba
  • Dialýza
  • Transplantace

Vhodná léčba je vybírána dle Vašeho stádia chronického onemocnění ledvin, dalších nemocích, které máte a dle Vašich možností a motivace.

V případě, že ledviny stále pracují, můžete snížit výskyt příznaků a zpomalit postup nemoci. Toho lze dosáhnout dietním opatřením (snížený příjemem bílkovin) spolu s léčbou, kterou Vám předepíše Váš ošetřující lékař. Tato alternativa je označována jako Konzervativní léčba.

Pokud je již nemoc ve vysoce pokročilém stádiu a je zapotřebí funkci ledvin nahradit, přistupuje se k dialýze nebo samotné transplantaci ledvin.

Pro základní přehled možností léčby se podívejte na naše video s nefrologem MUDr. Janem Vachkem:

Více informací naleznete v jednotlivých sekcích zabývajících se konkrétními možnostmi léčby – prosím vyberte nalevo v menu možnost léčby, o které se chcete dozvědět více.

Vždy je však důležité podniknout aktivní kroky nejen v léčbě samotného chronického onemocnění ledvin, ale i v otázce možných onemocnění, která s chronickým onemocnění ledvin souvisejí - infekce močového ústrojí, vysoký krevní tlak nebo onemocnění srdce a cév.

Věděli jste že?

Během hemodialýzy se přes dialyzační membránu ztratí asi 4 až 9 g aminokyselin. Pokud jste jedli bezprostředně před hemodialýzou, pak je to 8 až 12g .

Věděli jste že?

Prostřednictvím peritoneální dialýzy ztratíte asi 9 g bílkovin za den.

Věděli jste že?

Zejména v prvních měsících po transplantaci ledviny byste měli dodržovat antimikrobiální výživu, abyste zabránili případné infekci.

Věděli jste že?

První úspěšná transplantace ledviny byla provedena v roce 1954 chirurgem Josephem Murrayem v Bostonu.

Věděli jste že?

Nízkobílkovinná dieta doplněná o ketoaminokyseliny může zpomalit progresi CKD u pacientů, kteří dodržují vhodný dietní režim.

Věděli jste že?

Dieta s omezením bílkovin může snížit výskyt ledvinové smrti (definované jako začátek dialýzy, transplantace ledviny nebo smrt) přibližně o 30%.

Věděli jste že?

Již před zavedením arteriovenózní píštěle do vaší paže můžete trénovat žíly, aby se rozšířily, a vytvořit tak dobré podmínky pro léčbu hemodialýzou. Zeptejte se svého lékaře, jak na to!

© 2015 Dieta při chronickém onemocnění ledvin