Informační ledvina

Nalaďte se
Rady a tipy

Světový den ledvin 2020

15.3.2020

Téma: Zdravé ledviny – pro každého a kdekoliv – od prevence k diagnóze a dostupné péči pro všechny

V roce 1988 vyšel v jednom americkém lékařském časopise zajímavý článek. Jmenoval se Paradox zdraví a srovnával výsledky dvou průzkumů veřejného mínění na téma zdraví. S překvapením konstatoval, že ačkoliv medicína za posledních 50 let neuvěřitelně pokročila, zdravotní stav Američanů je podle jejich názoru stejný, někdy dokonce horší. Ve sledovaném období byla objevena antibiotika na většinu infekčních onemocnění včetně tuberkulózy. Očkování vymýtilo takové nemoci, jako byla dětská obrna nebo neštovice, stala se dostupnou léčba cukrovky, do praxe byla zavedena dialýza a transplantace ledviny.

Autor článku se zamýšlí nad příčinami tak velkého rozporu mezi objektivními úspěchy lékařské vědy a subjektivním vnímáním na straně pacientů a všímá si jednoho důležitého faktu. Pokrok v medicíně často nevede k vyléčení nemoci, ale k prodloužení života s nemocí. Minulých průzkumů se nemohli zúčastnit lidé, kteří na uvedené nemoci zemřeli, dnes odpovídají na otázky pacienti, jejichž léčba je náročná a negativně ovlivňuje kvalitu života.

Na tento článek si často vzpomenu, když na dialyzačním středisku řešíme problémy našich pacientů. Před 35 lety, když jsem s dialýzou začínal, byla situace zásadně odlišná. Byl velký nedostatek dialyzačních míst, na dialýzu se dostal jen asi každý desátý pacient z těch, kteří to potřebovali. Z tohoto důvodu na dialýzu přicházeli jen pacienti, kteří byli kromě selhání ledvin, příp. renální nedostatečnosti úplně zdraví. Nebyli přijímání diabetici, pacienti s nemocným srdcem nebo s nádorovým onemocněním. Dnešní nespokojenost pacientů s dialýzou je často způsobená právě komplikujícími chorobami, dialýza sama se za 40 let zlepšila k nepoznání.

Vyléčení

Do úplného vyléčení chronických chorob máme zatím daleko, pravděpodobně stejně daleko jako před 40 lety. Pokud se nechceme trápit s komplikacemi takových nemocí, jako je selhání ledvin, máme jen jednu schůdnou cestu: předcházet jim. Výzkumy ukazují, že selhání ledvin je velmi často důsledkem nezdravého životního stylu: přejídání, nadváhy, kouření, nedostatečného příjmu tekutin. Samotné dodržování zdravého životního stylu snižuje riziko onemocnění ledvin asi o 30 %. Nezdravý životní styl vede ke dvěma chorobám, které ohrožují naše ledviny nejvíce: k vysokému krevnímu tlaku a k cukrovce.

Polovina nemocných, kteří se dnes dostávají na dialýzu pro selhání ledvin, sem příchází právě proto, že ve 40 letech přibrali na váze, v 50 dostali diabetes a v 60 jim selhaly ledviny. Podobné je to i s vysokým tlakem. Přesto je možné i v této situaci riziko selhání ledvin snížit, cukrovku můžete mít dobře pod kontrolou, když držíte dietu, snažíte se mít dostatek pohybu a berete důsledně léky tak, jak vám je diabetolog předepsal.

Máloco je tak snadné jako pravidelné měření krevního tlaku. Vyvarovat se zbytečnému příjmu soli je jednoduché a nepotřebujete k tomu ani výživového poradce. A pokud se onemocnění ledvin přesto objeví, ještě nemusí být pozdě, ještě stále je možné pro záchranu ledvin hodně udělat. Dieta s omezením bílkovin prokazatelně zpomaluje průběh selhání ledvin a dokáže oddálit zahájení dialýzy. Připomenutí všech způsobů, jak zabránit selhání ledvin je tématem letošního Světového dne ledvin, který připadá na čtvrtek 12. 3. 2020.

Hlavním heslem Světového dne ledvin 2020 je Zdravé ledviny – pro každého a kdekoliv – od prevence k diagnóze a dostupné péči pro všechny.

Onemocnění ledvin vůbec není vzácné, v průmyslových zemích západního světa postihuje kolem 10 % obyvatelstva a spotřebovává až 3 % nákladů na zdravotní péči. Jestliže mluvíme o této zeměpisné charakteristice, máme na mysli především to, že se jedná ve značné míře o nemoc bohatého světa, o jakousi daň z toho, že se máme dobře. Podobně jako ostatní tzv. civilizační choroby bylo selhání ledvin ještě před 2. světovou válkou relativně vzácné.

Nefrologie jako obor vnitřního lékařství zabývající se ledvinami vznikla až v 60. letech 20. století. Vůbec první světový kongres nefrologů se konal v roce 1960 ve švýcarské Ženevě a zúčastnilo se ho pouhých 400 odborníků. Můžeme být hrdí na to, že hned druhý kongres se konal v roce 1963 v Praze a přivítal už 900 účastníků. Zatím poslední podobná akce se konala v minulém roce v australském Melbourne s téměř 4000 účastníky. Tento nárůst zájmu o nefrologii odráží především jednu skutečnost.

Tak jak svět bohatne, klesá počet nemocných, kteří umírají na nemoci z podvýživy a infekční choroby, ale zvyšuje se počet nemocných s chorobami z nadbytku, s cukrovkou, vysokým tlakem a postižením cév kdekoliv v těle. Ještě před nedávnem bylo nemyslitelné, že by v chudých afrických zemích byl větší počet nemocných s diabetem, nebo dokonce se selháním ledvin při diabetu. Dnes publikují lékaři z Nigérie svoje zkušenosti s léčbou selhání ledvin u diabetiků, Súdán se stal centrem pro výuku peritoneální dialýzy. To vše ukazuje, že nemoci ledvin nejsou něčím, co je tu s námi od pradávna, ale že za velkou část z nich si můžeme sami. Přejídáním, přehnaným používáním soli a pasivním životním stylem s nedostatkem pohybu. To je hlavní důvod, proč organizátoři letošního Světového dne ledvin zdůrazňují prevenci: nemocem ledvin se dá předcházet! Preventivními opatřeními lze zabránit vzniku nemocí ledvin a zpomalit jejich průběh.

Prevenci lze rozdělit na primární, sekundární a terciární. Co si pod tím máme představit ?

Nízkobílkovinná dieta je jedno z mála spolehlivých a ověřených preventivních opatření. Nalhávat si, že už nemám, co bych mohl jíst, nevede k ničemu. Na nedostatek informací si právě zde nemůže nikdo stěžovat, kromě nefrologů a dietních sester, je internet velmi dobrým zdrojem informací o dietě.

O selhání ledvin se předpokládá, že v roce 2040 bude celosvětově 5. nejčastější příčinou smrti. Snahaou letošního Světového dne ledvin je dokázat, že tato smutná předpověď nemusí být pravda.

Pro ty, kteří by si chtěli přečíst v úvodu citovaný článek, uvádím jeho přesnou citaci: Barsky AJ. The paradox of health. N Engl J Med. 1988; 318(7): 414–418.

MUDr. Petr Táborský
Primář Fresenius NephroCare v Prahe 4 – Krči

DIETA při chronickém onemocnění ledvin