Informační ledvina

Nalaďte se
O nás

Webové stránky www.nizkobilkovinnadieta.cz jsou iniciativou společnosti Fresenius Kabi. Jejich záměrem je poskytnout komplexní a vysoce kvalitní informace o nutriční péči u chronického onemocnění ledvin, jakož i základní informace o tomto onemocnění.

Informace poskytované na těchto webových stránkách je určeny zejména pacientům, kteří trpí chronickým onemocněním ledvin a jejich příbuzným. Stránky obsahují také rady, jak mohou sami pacienti prostřednictvím nutričních změn přispět k léčbě tohoto onemocnění.

Obsah stránek má doplnit, nikoliv nahradit, komunikaci mezi pacientem a lékařem. Pacienti by měli vždy nejprve poradit se svým lékařem, zda nutriční změny jsou vhodné v jejich konkrétním případě a kontaktovat lékaře v případě jakékoliv změny.

Odborný obsah na této webové stránce bude aktualizován každý druhý rok. Nicméně, další aktualizace mohou být provedeny kdykoliv v případě nových informací či jejich změn.

Odborný text byl převzat ze stránek www.diet-in-chronic-kidney-disease.com, pro které jej vytvořila Dr. Anja Markant, specialistka na výživu, která se zabývá speciálně bílkovinovou dietou. Dr. Markant pracuje pro Fresenius Kabi Deutschland GmbH.

Tato webová stránka je financována společností Fresenius Kabi a nezískává žádné finanční prostředky z reklamy či obchodního obsahu. Společnost Fresenius Kabi obchoduje s léčivými prostředky obsahujícími ketoaminokyseliny a určenými pro nízkoproteinou výživu. Společnost se zaměřuje na léčbu a péči o kriticky a chronicky nemocné pacienty (ambulantní i hospitalizované) tím, že poskytuje intravenózně podávané léky, infuzní terapie, klinické výživy a souvisejících zdravotní prostředky.

Více informací o Fresenius Kabi

DIETA při chronickém onemocnění ledvin