Informační ledvina

Nalaďte se
Rady a tipy

Nízkobílkovinná dieta jako systém

Nízkobílkovinná dieta jako systém – jak pro sebe může člověk s onemocněním ledvin udělat maximum?

Většině lidí po sdělení diagnózy chronického onemocnění ledvin vyvstane v hlavě řada otázek. Například, jakt se s chorobou ledvin dá žít? Co je možné pro sebe učinit? Jaká budou omezení nebo zda bude nutné užívat nějaké léky? V případě ledvinných chorob hraje životospráva významnou roli a řadě nemocných je doporučována nízkobílkovinná dieta. 

Pod pojmem dieta si většina lidí představí redukční dietu, tedy obvykle krátkodobou snahu omezit příjem kalorií, vynechání nezdravých jídel a upřednostňování zdravějších variant. Redukční dietu málokdo zvládne dodržovat dlouhodobě. Navíc střídání výživových zvyklostí (dieta – přejídání) není pro organismus nic zdravého. Při onemocnění ledvin to platí dvojnásob – výkyvy stravovacích návyků mohou lidem s chorobou ledvin výrazně uškodit. Jako u každého chronického onemocnění má být jídelníček pokud možno vyrovnaný a bez větších výkyvů. Jde tedy spíše o ucelený systém životosprávy. Dobrou zprávou je, že lidé s onemocněním ledvin, kterým byla doporučena nízkobílkovinná dieta, na nic nejsou sami – kromě jejich nefrologa a nutriční terapeutky je všem k dispozici řada pomocníků v podobě vyzkoušených receptů a návodů na zdravé a chutné stravování, například i v podobě těchto webových stránek. Tento koncept je ověřen mnohaletou praxí a přináší celou řadu různých zdravotních benefitů. Nejde jen o oddálení potřeby dialýzy nebo transplantace, ale i o menší výskyt komplikací ledvinného selhání, jako například porucha látkové přeměny a onemocnění kostí. Nízkobílkovinná dieta může přispět k nižší potřebě různých léků a zdá se, že snižuje míru zánětu v těle. Není zapotřebí se bát ani podvýživy – nefrolog může naordinovat lidem s onemocněním ledvin speciální přípravky se složkami bílkovin očištěnými od dusíku.
Bílkoviny jsou obecně považovány za zdravé, a někteří nemocní proto reagují na doporučení nízkobílkovinné diety se znepokojením. Podobně jako u všeho ostatního i u bílkovin platí, že „všeho moc škodí“, a přejídání se bílkovinami, rozšířené v naší populaci, naopak přispívá k vyšší zátěži ledvin.

K ilustraci bezproblémového zvládnutí systému nízkobílkovinné diety lze použít příklad pana Jiřího, který se o zhoršené funkci ledvin dověděl v roce 2015, týden před svými padesátinami. Známky onemocnění ledvin u něj byly přítomny již v době, kdy měl nastoupit vojenskou službu – protože měl v moči krev, na vojnu nemusel. Bohužel však pak k lékařům nechodil, protože žádné obtíže nepociťoval. Podrobnější vyšetření absolvoval až při změně zaměstnání – již v době, kdy onemocnění ledvin výrazně pokročilo. Od lékařů si vyslechl diagnózu chronického onemocnění ledvin čtvrtého stádia a absolvoval podrobný pohovor o náhradách funkce ledvin. Jeho nefrolog mu dále doporučil dietu pro lidi s onemocněním ledvin, která obsahuje méně bílkovin a fosforu, a domluvil schůzku s nutriční terapeutkou. Tam pan Jiří přišel s manželkou, která ho v dodržování diety maximálně podporuje, sama je vegetariánkou a zajímá se o zdravou výživu. Během čtvrt roku mohla nutriční terapeutka konstatovat výrazné zlepšení jídelníčku. Za tuto dobu se pan Jiří bezproblémově s nízkobílkovinnou dietou sžil, aniž by se musel vzdát masa – stačilo omezit moučné přílohy k jídlu a zařadit více zeleniny. Zcela přestal jíst konzervované potraviny a polotovary, čímž se snížilo množství fosforu v jídle. Tím se podařilo značně snížit množství léků, které bylo dříve nutné užívat. Omezené množství bílkovin ve stravě pan Jiří nahradil přípravky se složkami bílkovin očištěnými od dusíku, které mu předepsal nefrolog. Chronické onemocnění ledvin se podařilo zcela stabilizovat. Po dvou letech se sice funkce ledvin zhoršila, ale k zařazení do dialyzační léčby dojít nemuselo – manželka panu Jiřímu darovala ledvinu, takže je nyní vyléčen a pracuje stále na plné nasazení jako elektrotechnik ve své firmě. Dietu s omezením bílkovin však dodržuje dál a nevnímá ji jako žádné omezení.

MUDr. Jan Vachek

DIETA při chronickém onemocnění ledvin