Informační ledvina

Nalaďte se
Rady a tipy

Světový den ledvin

Motto Světového dne ledvin 2018: Zdraví ledvin u žen

Světový den ledvin se řadí mezi jeden z mnoha dnů věnovaných lidským orgánům, které máme. Letošní ročník se snaží upozornit na problematiku onemocnění ledvin u žen. V současnosti trpí chronickým onemocněním ledvin přibližně 195 miliónů žen na celém světě. Zároveň nemoci ledvin představují u žen osmou nejčastější příčinu úmrtí.

Riziko onemocnění ledvin je u žen minimálně stejně vysoké jako u mužů – podle některých studií dokonce o 2 % vyšší. Odhaduje se, že k rozvoji ledvinné nedostatečnosti dochází u 12 % mužů a 14 % žen. Tomu však neodpovídá poměr žen a mužů léčených náhradami funkce ledvin (tj. hlavně dialýzou). Možných příčin nerovnoměrného zastoupení obou pohlaví je několik:

  • Onemocnění ledvin postupuje u žen pomaleji než u mužů.
  • Roli mohou hrát i různé psychosociální bariéry.
  • V některých zemích nemají ženy a muži stejný přístup ke zdravotní péči.
  • I v zemích, kde je rozvinutý program transplantací ledvin, ženy ledviny častěji darují a jsou méně zastoupeny mezi příjemci.

Některá onemocnění ledvin postihují ženy častěji než muže. Jde například o autoimunitní onemocnění (například systémový lupus erythematodes s postižením ledvin) nebo o infekční záněty ledvin. Chronické onemocnění ledvin přestavuje závažný problém v těhotenství – zvyšuje riziko vysokého krevního tlaku a předčasného porodu. U žen ve fertilním věku je nutno volit individuální přístup s ohledem na možnost těhotenství, a to především u žen se známým onemocněním ledvin, nebo dokonce po transplantaci ledviny. U těhotných žen je tedy třeba myslet i na zdraví jejich ledvin a vyšetřit jejich funkci co nejdříve.

Některé komplikace spojené s těhotenstvím mohou vést i k poškození ledvin. Jde například o preeklampsii – onemocnění placenty, které může mimo jiné způsobit vysoký krevní tlak a přítomnost bílkoviny v moči. Spolu se septickým potratem a poporodním krvácením představuje preeklampsie nejčastější příčiny akutního selhání ledvin u mladých žen.

Nejvíce doléhají tyto komplikace na ženy v rozvojových zemích, kde není rozvinuta gynekologicko-porodnická péče a dialyzační léčba.

MUDr. Jan Vachek

DIETA při chronickém onemocnění ledvin