Akútne zlyhanie obličiek

Akútnym zlyhaním obličiek sa nazýva náhla strata funkcie obličiek vylučovať odpadové látky, koncentrovať moč  a konzervovať elektrolyty. Odpadové látky pri metabolizme bielkovín a močovina sa tak hromadia v organizme a môže dôjsť až k urémii. V závislosti na závažnosti straty renálnej funkcie môže byť nutná občasná alebo kontinuálna dialýza.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek