Antibiotikum

Antibiotikum je liek používaný k liečbe bakteriálnych infekcií.  Funguje tak, že usmrcuje niektoré mikroorganizmy (baktérie) alebo bráni ich rastu. 

Antimikrobiálna diéta sa označuje strava bez či s minimom choroboplodných zárodkov, ako sú baktérie alebo plesne. Tuto diétu musia dodržovať ľudia s veľmi slabým imunitným systémom (napríklad po transplantácii orgánu alebo s vysokými dávkami chemoterapeutík), aby sa zabránilo infekcii.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek