Body mass index (BMI)

Index telesnej hmotnosti (BMI) je číslo používané ako indikátor podváhy, normálnej telesnej hmotnosti, nadváhy a obezity.  Index sa vypočíta vydelením hmotnosti daného človeka druhou mocninou jeho výšky. BMI je najčastejšie používaným ukazovateľom, vychádzajúcim z pomeru výšky a hmotnosti.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek