Červené krvinky

Červené krvinky, sa nazývajú tiež erytrocyty. Obsahujú hemoglobín, ktorý prenáša kyslík. Množstvo kyslíku prijímaného tkanivami je závislé na množstve a funkcii červených krviniek a hemoglobínu. Erytrocyty sú v tele vyrábané pomocou erytropoetinu, hormónu produkovaného v obličkách.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek