Dialyzačná membrána

Dialyzační membrána je čiastočne priepustná ("semipermeabilná") bariéra v dialyzátoru, slúžiaca k oddeleniu krvi od dialyzačnej tekutiny. Membránou môžu prechádzať len drobné častice a voda, ktoré sa vďaka rozdielnej hustote týchto tekutín pohybujú z krvi do dialyzačnej tekutiny. Väčšie látky a bunky membránou neprejdú, preto zostávajú v krvi pacienta.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek