Dialyzačný roztok

Kvapalina vstupujúca do priestoru dialyzátoru počas dialýzy je obecne nazývaná dialyzačný roztok, zatiaľ čo tekutina opúšťajúca tento priestor a obsahuje odpadové látky obsahujúce sa nazýva dialyzát. Dialyzačný roztok je vodný roztok. Jeho zloženie je obvykle jemne upravované i počas dialýzy podľa aktuálneho stavu pacienta. 

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek