Hemodialýza

Hemodialýza je postup, kedy krv pacienta a jeho organizmus je čistený pomocou prístroja, nazvaného umelá oblička. Počas hemodialýzy sa krv odvádza mimoteľným krvným obehom do dialyzátora, kde sa z nej filtrujú odpadové látky – napríklad močovina (urea), kreatinín a prebytočná voda. Očistená krv sa patom vracia späť do pacientovho tela.  

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek