Hormón

Hormóny sú zlúčeniny, ktoré slúžia v tele organizmov ako chemický prenášač od jednej bunky (alebo skupiny buniek) k inej. Hormóny sú produkované v telách všetkých mnohobunkových vrátane rastlín, môžu v nich tak riadiť priebeh a vzájomnú koordináciu reakcií v organizme. Od enzýmov sa odlišujú tiež tým, že pôsobia len na žijúce bunky.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek