Vyhlásenie o cookies

(Posledná aktualizácia: máj 2018)

Naše webové stránky používajú tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehľadávač ukladá na vašom počítači. Pred uložením cookies sa vás pýtame, či s tým súhlasíte. Cookies môžete kedykoľvek potom zmazať. Preštudujte si, prosím, informácie týkajúce sa nastavenia vášho prehľadávača. Ďalšie informácie nájdete v časti „Ako spravovať cookies“.

Aké cookies používame a prečo:

Používame relačné cookies

Na účely funkčného a individualizovaného prezerania stránok používame tzv. „session cookies“ (relačné cookies), ktoré vás pomáhajú rozpoznať počas používania našich webových stránok. Tieto relačné cookies sa automaticky zmažú okamžite po tom, čo zatvoríte svoj prehľadávač.

Ďalej používame tzv. „cookie notifier“ (notifikačná cookie), ktorá ukladá vaše rozhodnutie, či súhlasíte, alebo nesúhlasíte s používaním cookies na našich webových stránkach. Ukladá sa automaticky po tom, čo kliknete na jednu z týchto dvoch zmieňovaných možností. Váš súhlas s použitím našich cookies je uložený na obdobie jedného roku od dátumu jeho udelenia. Ak sa rozhodnete pre neakceptovanie našich cookies, vaše rozhodnutie zostane uložené počas 30 dní. V tomto čase sa banner s informáciami o tejto cookie nebude zobrazovať.

Používame analytické cookies

Naše webové stránky používajú Google Analytics. Tento nástroj nám umožňuje sledovať, ako často návštevníci používajú rôzne stránky na našom webe, ktoré stránky navštevujú najčastejšie a či dostávajú z našich stránok chybové hlásenia. Vaša IP adresa bude pseudonymizovaná – budú z nej vymazané posledné tri číslice. Vďaka tomuto opatreniu vás nebudeme schopní priamo identifikovať ako konkrétnu osobu. Ak vo svojom internetovom prehľadávači alebo na svojom mobilnom zariadení nastavíte možnosť „nesledovať“, vaša návšteva sa nebude sledovať.

Ako spravovať cookies

Máte právo odmietnuť používanie cookies pre tieto webové stránky, ak však tak urobíte, nebudete môcť využiť plný rozsah funkcií týchto webových stránok. Ak sa rozhodnete cookies zmazať, je možné, že budete musieť znovu potvrdiť niektoré dialógy. Berte, prosím, na vedomie, že nastavenie cookies je vždy spojené s internetovým prehľadávačom, ktorý práve používate, takže ak pri budúcom použití týchto webových stránok použijete iný prehľadávač, nebudú tieto nastavenia účinné.

Ak chcete odmietnuť používanie cookies, budete musieť upraviť nastavenie svojho internetového prehľadávača alebo nastavenie na svojom mobilnom zariadení. Cookies môžete podľa svojho vlastného rozhodnutia kedykoľvek vymazať. Bližšie informácie o príslušnom postupe pre svoj internetový prehľadávač nájdete tu:

-  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

-  Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-  Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

-  Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Ďalšie informácie nájdete v našom Vyhlásení o ochrane súkromia

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek