Koncentrácia

Koncentrácia vyjadruje množstvo materiálu prítomného v objemové jednotke. Vyjadruje sa ako množstvo / objem, napr. počet gramov na liter alebo milimólov na liter.
Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek