Konečné (terminálne) štádium ochorenie obličiek (ESRD, ESKD)

Konečné štádium ochorenia obličiek je piata (najpokročilejšia) fáza chronického ochorenie obličiek. V tomto prípade je funkčné menej ako 15% obličkového tkaniva a pre prežitie je nutné zahájiť dialýzu. ESRD je sprevádzaná radom dlhodobých komplikácií, ako sú renálna anémia, kardiovaskulárne problémy, ochorenie kostí, strata chuti do jedla, podvýživa. Termíny ESRD(end-stage renal disease) a ESKD (end-stage kidney disease) sa používajú ako synonyma.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek