Kontaminácia

Prítomnosť nechcenej zložky v inom materiáli sa nazýva kontaminácia (zamorenie). V lekárstve je tento termín často používaný pre označenie vniknutia mikroorganizmov (napr. baktérií, vírusov, plesní) do objektov, tekutín, oblastí tela atď. Kontaminácia môže viesť k infekcii v ľudskom tele.
Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek