Kreatinín

Kreatinín je odpadový produkt produkovaný v svaloch zo zložky nazývanej kreatín. Produkované množstvo kreatinínu závisí na veľkosti človeka a jeho svalovej hmote. Takmer všetok kreatinín je z tela vylučovaný obličkami, preto je jeho hladina v krvi meradlom funkčnosti obličiek. Pokiaľ sú vylučovacie funkcie obličiek v poriadku, hladina kreatinínu je konštantná a pohybuje sa medzi 0.8 to 1.1 mg/dl. So zníženou funkciou obličiek sa jeho hladina v krvi zvyšuje. Vysoká hladina kreatinínu v krvi môže spôsobiť uremické príznaky. 

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek