µmol (mikromol)

Mol (značka mol) je základní fyzikálna jednotka látkového množstva. Jeden mol ľubovoľnej látky obsahuje rovnaký počet častíc, ako je počet atómov v 12 g izotopu uhlíku 12C. Tento počet udáva Avogadrova konštanta, ktorej hodnota je približne 6,022×1023 mol−1. 
1 umol (mikromol) = 10-6 mol; čo zodpovedá 0,000001 mol;
1 mmol (milimol) = 10-3 mol; čo zodpovedá 0,001 mol
Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek