Možnosti liečby chronického ochorenia obličiek (CKD)

Liečba chronického ochorenia obličiek sa líši podľa štádia ochorenia. Vo všetkých prípadoch by však mali byť podniknuté aktívne kroky ku kontrole vysokého krvného tlaku, ustáleniu rovnováhy koncentrácie minerálov a vody, k liečbe infekcií močového ústrojenstva a k zníženiu rizika ochorenia srdca a ciev.

Diétne opatrenia, zahrňujúce úpravu príjmu bielkovín a tekutín, spolu s pravidelnou liečbou predpísanou vaším lekárom, môžu znížiť výskyt príznakov a spomaliť postup ochorenia.

Prečítajte si viac o diétnych opatreniach pri CKD.

Pacient v 5. štádiu ochorenia potrebuje liečbu nahradzujúcu funkciu obličiek , ako je napríklad dialýza alebo transplantácia obličiek . Počas dialýzy sú z krvi odstránené odpadové látky a je odobraná časť vody. Preto môže dialýza nahradiť vylučovacie funkcie obličiek, ale nemôže nahradiť produkciu hormónov. Erytropoetíin a vitamín D, ktoré sú obvykle produkované obličkami, musia byť nahradené liečivami. Dva najčasnejšie spôsoby dialýzy sú hemodialýza a peritoneálna dialýza .

Po transplantácii obličiek transplantovaný orgán preberá funkciu poškodených obličiek. Z rôznych dôvodov (nedostatok darcov, náročnosť transplantácie a zdravotný stav príjemcu atď.) môže byť len málo pacientov liečených transplantáciou obličiek. Preto je viacej pacientov liečených dialýzou než transplantáciou.

Pozrite si naše video nefrológom MUDr. Janom Vachkom, aby ste získali základný prehľad o možnosti liečby.

Vedeli ste, že?

Počas hemodialýzy sa cez dialyzačnú membránu stratí asi 4 až 9 g aminokyselín. Ak ste jedli bezprostredne pred hemodialýzou, potom je to 8 až 12g .

Vedeli ste, že?

Prostredníctvom peritoneálnej dialýzy stratíte asi 9 g bielkovín za deň.

Vedeli ste, že?

Najmä v prvých mesiacoch po transplantácii obličiek by ste mali dodržiavať antimikrobiálnu výživu, aby ste zabránili prípadné infekcii.

Vedeli ste, že?

Prvá úspešná transplantácia obličky bola vykonaná v roku 1954 chirurgom Josephem Murrayem v Bostone.

Vedeli ste, že?

Nízkobielkovinová diéta doplnená o ketoaminokyseliny môže spomaliť progres CKD u pacientov, ktorí dodržiavajú vhodný diétny režim.

Vedeli ste, že?

Diéta s obmedzením bielkovín môže znížiť výskyt obličkovej smrti (definovaná ako začiatok dialýzy, transplantácia obličiek alebo smrť) približne o 30%.

Vedeli ste, že?

Už pred zavedením artériovenóznej fistuly do vášho ramena môžete trénovať žily, aby sa rozšírili, a vytvoriť tak dobré podmienky pre liečbu hemodialýzou. Informujte sa u svojho lekára, ako na to !

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek