Osteoskleróza

V prípade osteosklerózy sú kosti abnormálne tvrdé. Osteoskleróza sa zriedka vyskytuje pri chronickom ochorení obličiek, väčšina prípadov je dôsledkom liečby hyperparatyreózy.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek