Peritoneálna dialýza

Tento spôsob ošetrenia dialýzou využíva pacientovu pobrušnicu (peritoneum = tkanivo, ktoré pokrýva vnútorný povrch dutiny brušnej a brušných orgánov) ako dialyzačná membrána pre čistenie krvi. Sterilný dialyzačný roztok sa privádza a odvádza katétrom do brušnej dutiny pacienta. Roztok absorbuje toxíny a prebytočnú vodu a potom je vyvedený späť z tela. 

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek