Podvýživa

Podvýživa (malnutrícia) znamená akúkoľvek poruchu výživy, pri ktorej telo nedostáva dostatok živín pre správnu funkciu. Podvýživa môže byť dôsledkom nedostatočného príjmu alebo nedostatočného trávenia či absorpcie jednej alebo viacej špecifických živín, ako i nedostatočného prísunu energie.
Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek