Primárny moč

Tekutina, ktorá je vylučovaná z glomerulárnych kapilár do priestoru Bowmanovho puzdra, sa nazýva primárny moč. Denne sa ho vytvorí okolo 180 litrov. Pri ceste obličkovými kanálikmi sa zloženie primárneho moču zmení (zahustí) a stane sa z neho “klasický” moč.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek