Protein-energetická malnutrícia (PEM)

Protein-energetická malnutrícia (podvýživa) znamená zlý stav výživy, spôsobený nedostatkom proteínov a energie, čo má za následok vyčerpanie organizmu.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek