Urémia

Urémia je spojená s prítomnosťou nadmerného množstva močoviny, kyseliny močové a kreatinínu v krvnom obehu v dôsledku ochorenie obličiek. Toxické koncentrácie týchto látok vedú k uremickým symptómom, ako je nevoľnosť, zvracanie, anorexia, letargie alebo ospalosť.
Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek