Žila

Žily spoločne s tepnami, krvnými vlásočnicami a srdcom tvoria uzatvorenú obehovú sústavu. Žila (lat. véna) je cieva privádzajúca krv (väčšinou odkysličenú) do srdca. Vo veľkom krvnom obehu žily odvádzajú odkysličenú krv z vlásočníc do pravej srdcovej predsiene. V malom krvnom obehu majú žily za úlohu odvádzať okysličenou krv z pľúc do ľavej srdcovej predsiene. Žily sa líšia od tepien v štruktúre a funkcii - napríklad tepny odvádzajú krv zo srdca.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek